Använd Trombia till renhållning av hamnar, godsmagasin, containergårdar och fartygsdäck

Boka en kostnadsfri rådgivning om hur Trombia ger er en damm- och skräpfri miljö i hamnen

Ange namn och e-postadress nedan så tar vi kontakt med dig så fort vi kan.

Trombia är lösningen på problemen med damm och skräp i hamnen

controlsilicadust

Minimering av kvartsdammsexponering

Kristallin kvarts är en vanlig mineral som återfinns nästan överallt i jordskorpan. Det påträffas ofta i material som sand, sten, betong och murbruk.
Det förekommer även vid tillverkning av glas, krukor, keramikföremål, tegel och konststen. Till exempel Amerikanska arbetsmiljöverket Occupational Safety and Health Administration (OSHA) har infört nya regler för exponering för respirabelt kristallint kvartsdamm i byggbranschen, med undantag för arbetsplatser där personalens exponering aldrig överstiger gränsvärdet 25 μg/m3 utslage över maxtiden 8 timmar under förutsägbara förhållanden (29 C.F.R. § 1926.1153(a)). Den 25 mars 2016
fastslog Occupational Safety and Health Administration (OSHA) nya regler för arbetsplatser i byggindustrin där personalen exponeras för respirabelt kristallint kvartsdamm.

Den stora utmaningen för arbetsplatser där personalen exponeras för respirabelt kristallint kvartsdamm är att ingen metod befunnits vara tillräcklig effektiv och kostnadseffektiv. Kvartsdamm ackumuleras fortlöpande på fabriksgolvet, i utemiljöerna och i luften på arbetsplatsen.  En del använder vatten som dammdämpare, men det enda effektiva sättet att bekämpa dammet är att fortlöpande och regelbundet sopa, samla upp och avlägsna det skadliga dammet från arbetsplatsen.

Trombia Airknife Sopmaskin är utformad för att klara detta till en betydligt lägre kostnad
än någon annan enhet på marknaden och med en kvalitet väl över genomsnittet.

PM2,5 10 Certification

De europeiska kraven på hantering av dammpartiklar med storleken PM2,5 och PM10 har skärpts på senare år.

De europeiska aktörerna har blivit alltmer medvetna om betydelsen av dammhantering vid gatusopning och renhållning av industriområden.

Branschorganisationen EUNited Municipal Equipment har tagit fram ett globalt standardtest för sopmaskiner som mäter både dammupptagning och dammkontroll.

Trombia är världens första och enda vattenfria sopaggregat för montering på hjullastare att få högsta betyg, 4 stjärnor, i EUniteds standardtest. Utöver detta samlar Trombia upp mer än 95 % av de fina dammpartiklarna, ett resultat som endast matchas av de allra dyraste sopmaskinerna med sugmunstycken.

Mer information:
https://www.eu-nited.net/municipal_equipment/press-room/road-sweepers-new-eunited-pm-test-for-pm2.5-certified-for-a-clean-environment.html

sykloni

Vattenfri uppsamling av kvartsdamm

Till skillnad från andra sopmaskiner på marknaden samlar Trombia faktiskt upp kvartsdammet och avlägsnar det permanent från arbetsplatsen. Vattenbaserade metoder binder bara dammet i marken, något som ger upphov till svåra dammproblem när vattnet har dunstat bort.

Monteras på din befintliga hjullastare

Ni behöver inte köpa någon dyr sopmaskin av lastbilsmodell med en massa specialfunktioner – med Trombia får ni en lösning som enkelt monteras på
befintliga hjullastare (från 9 ton (kg) och uppåt). Investeringen i ett Trombia-aggregat är så lite som en femtedel av kostnaden för en lastbilsmodell.

Få driftstopp

Till skillnad från sopmaskiner med sugmunstycken eller lastbilsmodeller med mekaniska transportbälten har Trombia-aggregaten ytterst få driftstopp.

  • Inga filter som ska tvättas
  • Inga transportbälten/hissanordningar
  • Inga sugmunstycken som kan gå sönder
  • Ingen separat hjälpmotor att underhålla
  • Borste med livslängd på 100–150 drifttimmar

 

 

Boka in en demonstration nu!

Våra återförsäljare genomför Trombia-demonstrationer i just din region.