Läs mer om hur Trombia hjälper din kommun att få bukt med vägdammet

"Trombia tillhandahåller gatusopning i nivå med resultatet från dyra självgående sopmaskiner med sugmunstycke"

controlsilicadust

En kombination av mekanisk borttagning och vattenfri luftknivteknik

Trombia-aggregaten är kända för sina höga prestanda när det gäller såväl grovt grus som fina dammpartiklar. Den vattenfria mekaniska borsten, Trombia Airknife och cyklonmetoden samlar upp mer än 95 % av alla fina dammpartiklar (enligt EUniteds standardtest för PM2,5). För kommunerna betyder det att gatukontoret kan sköta gaturenhållningen snabbare och till en mycket lägre kostnad än tidigare, eftersom Trombia samlar upp både grova och fina partiklar i ett enda svep. Trombia är ett högeffektivt hydrauliskt redskap som tack vare snabbfästet kan användas året om.

PM2,5 10 Certification

De europeiska kraven på hantering av dammpartiklar med storleken PM2,5 och PM10 har skärpts på senare år

De europeiska aktörerna har blivit alltmer medvetna om betydelsen av dammhantering vid gatusopning och renhållning av industriområden. Branschorganisationen EUNited Municipal Equipment har tagit fram ett globalt standardtest för sopmaskiner som mäter både dammupptagning och dammkontroll. Trombia är världens första och enda vattenfria sopaggregat för montering på hjullastare att få högsta betyg, 4 stjärnor, i EUniteds standardtest. Utöver detta samlar Trombia upp mer än 95 % av de fina dammpartiklarna, ett resultat som endast matchas av de allra dyraste sopmaskinerna med sugmunstycken. Mer information: https://www.eu-nited.net/municipal_equipment/press-room/road-sweepers-new-eunited-pm-test-for-pm2.5-certified-for-a-clean-environment.html / Snowek performance tests sykloni

Vattenfri uppsamling av kvartsdamm

Till skillnad från andra vattenbaserade sopmaskiner på marknaden samlar Trombia faktiskt upp kvartsdamm och grus med storleken PM10 och avlägsnar det permanent från gatan för tömning på deponi. Vattenbaserade metoder binder bara dammet i marken, något som ger upphov till svåra dammproblem när vattnet har dunstat bort.

 

Kan monteras på befintliga hjullastare

Ni behöver inte köpa någon dyr sopmaskin av lastbilsmodell med en massa specialfunktioner – med Trombia får kommunen en plug & play-lösning som enkelt monteras på befintliga hjullastare (från 9 ton (kg) och uppåt). Investeringen i ett Trombia-aggregat är så lite som en femtedel av kostnaden för en lastbilsmodell.

Få driftstopp

Till skillnad från sopmaskiner med sugmunstycken eller lastbilsmodeller med mekaniska transportbälten har Trombia-aggregaten ytterst få driftstopp.

  • Inga filter som ska tvättas
  • Inga transportbälten/hissanordningar
  • Inga sugmunstycken som kan gå sönder
  • Ingen separat hjälpmotor att underhålla
  • Borste med livslängd på 100–150 drifttimmar

Kontakt med officiell återförsäljare i Sverige - OP System AB:

Olle Karlsson Säljare Södra +46 10-456 70 22 olle.karlsson@opsystem.se

Thommy Nilsson Säljare Västra +46 10-456 70 12 thommy.nilsson@opsystem.se

Anders Wänglund  Ansvarig Hamn +46 10-456 70 06 anders.wanglund@opsystem.se

Micael Källbäck Säljare Östra, Norra +46 10-456 70 13 micael.kallback@opsystem.se